Trešdiena, 2020. gada 25. novembris

Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne

Otrdiena, 28. maijs (2013) 17:38

Veidos daļēji centralizētu valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldību

Ministru kabinets (MK) šodien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojektu, kā arī grozījumus vēl vairākos saistītajos likumos. Šo likumprojektu mērķis ir nodrošināt profesionālu un caurskatāmu valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldību, kā arī uzlabot šo uzņēmumu darbības rādītājus.

"Šī ir viena no ilgāk atliktajām reformām atjaunotās Latvijas vēsturē, bet tās īstenošana ļaus uzlabot visu Latvijas uzņēmējdarbības vidi, nodrošinās labāku un atbildīgāku pārvaldību, lielākus ienākumus no dividendēm, visiem pieejamu informāciju par sasniegtajiem darba rezultātiem, profesionālāku vadītāju iecelšanu un mazākas uzņēmumu politizācijas iespējas. Tagad, lai reforma stātos spēkā no 2014.gada, izšķiroša loma un arī atbildība visas sabiedrības un vēlētāju priekšā būs Saeimas deputātiem," norāda ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.

Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojekts ir publisko personu komercdarbības un kapitāla daļu pārvaldības reformas pamatlikums. Likumprojekta mērķis ir veicināt publiskas personas kapitālsabiedrības un kapitāla daļu efektīvu pārvaldību, ievērojot starptautiski atzītus labas korporatīvās pārvaldības principus, kā arī veicināt publisko personu komercdarbības nosacījumu ievērošanu.

Īstenojot kapitāla daļu pārvaldības reformu, ir sagaidāma lielāka kapitāla atdeve - lielākas dividendes, sabiedrībai publiski pieejama informācija par valstij piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldi, kapitālsabiedrībām izvirzīto gan finanšu, gan nefinanšu jeb sociālo mērķu sasniegšanu.
Likumprojektā ir noteikts, ka publiskā persona var iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā divos gadījumos: ja ir nepieciešams novērst tirgus nepilnību vai arī ir nepieciešams nodrošināt aktīvu apsaimniekošanu, kas ir stratēģiski svarīgi priekš valsts vai noteiktas administratīvas teritorijas turpmākās attīstības vai valsts drošības.

Saskaņā ar Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojektu Latvijā tiks veidots daļēji centralizēts valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modelis, 2014.gada sākumā izveidojot Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju, kuram pakāpeniski pārvaldībā tiks nodotas valsts kapitāla daļas, un tas būs atbildīgs par valsts kapitālsabiedrību pārraudzību, informācijas pieejamību par valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās un to pārvaldīšanas rezultātiem, kā arī korporatīvo pārvaldīšanas nosacījumu ieviešanu.

Paredzēts, ka biroja vadītājs tiks izvēlēts atklātā konkursā, ko vērtē Ministru prezidenta izveidota komisija. Birojā strādās 12 darbinieki un Valsts kanceleja tam sniegs atbalsta funkcijas. Paredzamais finansējums biroja izveidei pirmajā gadā ir 280 000 latu.

Pavļuts šodien preses konferencē gan atzina, ka valstij jeb nozaru ministrijām, kuru valdījumā atrodas uzņēmumu kapitāldaļas, kā arī pašvaldībām nebūs obligāts pienākums nodot kapitālsabiedrības Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja pārraudzībā un tās to varēs darīt pēc vēlēšanās.

"Pagaidām ne Satiksmes ministrija, ne Zemkopības ministrija nevēlas savā valdījumā esošās kapitālsabiedrības nodot vienotā pārvaldībā, līdz ar to no lielajiem valsts uzņēmumiem Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja pārvaldībā pagaidām varētu nonākt Ekonomikas ministrijas un Privatizācijas aģentūras valdījumā esošās kapitālsabiedrības - "Latvenergo", "LMT", "Lattelecom". Tomēr neatkarīgi no tā, kas būs kapitāldaļu turētājs, birojs nodrošinās šo uzņēmumu finanšu un pārvaldības uzraudzību," sacīja Pavļuts.

Jauns pienākums publiskai personai būs ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likumprojektā ir noteikta pārvērtēšanas kārtība, to koordinēs Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs. "Līdz šim publiska persona, kurai piederēja kapitāldaļas kādā uzņēmumā, vispār nevērtēja, vai situācija nav mainījusies un ir lietderīgi šīs kapitāldaļas paturēt savā īpašumā," preses konferencē norādīja Pavļuts.

Ministrs arī norādīja, ka publisko personu kapitālsabiedrības līdz šim pārsvarā funkcionēja bez skaidras vienotas stratēģijas un biznesa plāna, bet tagad likumprojektā ir iestrādāts pienākums kapitālsabiedrībām izstrādāt vidēja termiņa darbības startēģijas, noteikta šo stratēģiju izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība.

Likumprojektā noteikta publisko personu kapitālsabiedrību dibināšanas, darbības un likvidācijas kārtība; publisko personu kapitāla daļu pārvaldības kārtība, tajā skaitā sasniedzamo mērķu noteikšana un darbības rezultātu izvērtēšana; centralizētās pārvaldības institūcijas izveidošanas kārtība, darbības principi, statuss, funkcijas, padotība un finansēšanas modelis, kā arī Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja vadības iecelšanas kārtība un kritēriji. Tāpat likumprojektā ietverts publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībās nepieciešamības regulārs izvērtējums, tajā skaitā kapitālsabiedrību atbilstības publisko personu komercdarbības principiem izvērtēšana.

Likumprojektā noteikts, ka padomes var veidot tikai lielajās un īpaši lielajās kapitālsabiedrībās. Paredzēts, ka kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļi tiks izvirzīti, izmantojot vienotu datubāzi, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Valdes un padomes locekļus izvirzīs Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja izveidota Nominācijas komiteja, tajā iekļaujot ekspertus.

Likumprojektā arī noteikts atbildības sadalījums kapitāla daļu pārvaldības nodrošināšanai starp nozaru ministriju un Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju. Birojs pārraudzīs kapitālsabiedrību finanšu rezultātus un korporatīvo pārvaldības principu ieviešanu un īstenošanu, savukārt nozaru ministrijas pārrauga nozares attīstību un ar nozares specifiku saistītos jautājumus, kā arī nosaka kapitālsabiedrību specifiskos, nefinanšu mērķus.
Likumprojekts arī nosaka pienākumus - publiskām personām piederošo kapitālsabiedrību darbu plānošanu un regulāru uzraudzību no institūciju puses; nosaka sadarbības mehānismu un lēmumu pieņemšanas kārtību starp kapitāla daļu pārvaldībā iesaistītajām pusēm; dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību, iesaistīto institūciju kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību; motivējoša kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma sistēmas ieviešanu, kā arī amatā izvirzīšanas kārtību, balstoties uz kompetences kritērijiem; kritērijus padomes izveidei kapitālsabiedrībās, kārtību, kādā publiskas personas kapitālsabiedrību pārveido par valsts pārvaldes iestādi vai publisko aģentūru; kā arī kapitāla daļu atsavināšanu.

Valdība šodien arī uzdeva Finanšu ministrijai strādāt pie risinājuma, kā publisko personu kapitālsabiedrību padomēm piesaistīt augsta līmeņa ekspertus, piedāvājot adekvātu atalgojumu. Tāpat valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas ierosinājumu izstrādāt publisko personu kapitālsabiedrību dividenžu stratēģiju, kas noteiks, kāda daļa no peļņas izmaksājama dividendēs. Tāpat valdība arī atbalstīja priekšlikumu, ka valsts kapitālsabiedrību valdes locekļi varēs apvienot savus pienākumus ar citiem amatiem.

Reformas īstenošanai nepieciešamie likumprojekti tika izstrādāti, pamatojoties uz Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā un Publisko personu komercdarbības koncepcijā piedāvātajiem un MK 2012.gada 15.maijā atbalstītajiem risinājumu variantiem.

EM izstrādātos likumprojektus ir skaņojusi ar visām ieinteresētajām pusēm - ministrijām, kas ir valsts kapitāla daļu turētājas, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, sabiedriskās politikas centru "Providus", Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Pārresoru koordinācijas centru, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomi, Ārvalstu investoru padomi Latvijā un Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtu Latvijā un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju.
Valstij pilnībā (100% līdzdalība) pieder 70 kapitālsabiedrības, septiņās kapitālsabiedrībās valstij ir izšķiroša ietekme, 65 kapitālsabiedrībās - valsts līdzdalība ir mazāka par 50%. Latvijā ir 323 kapitālsabiedrības, kurās vienīgais dalībnieks ir pašvaldība, 39 kapitālsabiedrības ir pašvaldību izšķirošajā ietekmē un 243 gadījumos, kādai no pašvaldībām pieder 50 un mazāk procenti kapitāla daļu kādā kapitālsabiedrībā. Tikai četrām pašvaldībām nepastāv līdzdalība kapitālsabiedrībās.

LETA

Pievienot komentāru

Piedalies diskusijā un ievēro Lietošanas noteikumus.

2000

Latvijā

Pieci ieroči cīņai ar “pavasara alerģiju” (16)

Pavasarī, sākoties koku un krūmu ziedēšanas laikam, daudziem cilvēkiem aktualizējas respiratorā jeb ziedputekšņu alerģija, kas izpaužas kā šķavas, iesnas, klepus, niezošas un asarojošas acis. Kā mazināt nepatīkamās sajūtas, konsultē speciāliste.

12 pazīmes, kas liecina, ka jums nepieciešams atvaļinājums (5)

Netiec galā ar lieko svaru? Iespējams, vaina nav kūkās  (2)

Latvietis iekļuvis Harley Davidson Discover More 2015 competition finālā  (3)

Latvijā svin Lieldienas (2)

Spītējot drēgnajam laikam, Brīvdabas muzejā notiek Lieldienu pasākumi (3)

Kā nesabojāt Lieldienu priekus (1)

Pasaulē

Gardums no Spānijas - tapas (7)

Raksturot to, kas tieši ir tapas, nākas ļoti sarežģīti, jo tās ir pieejamas daudz dažādos veidos. Tomēr ikviens, kurš apmeklējis Spāniju vai kādu no Centrālamerikas valstīm, noteikti būs baudījis kādu no tapu variācijām.

„Es nogalināju Merilinu Monro,” pirms nāves atzinies bijušais CIP aģents? (1)

Hodorkovskis: Putins uzsāka karu, lai attaisnotu neveiksmīgo ekonomisko politiku (3)

Kas notiek, ja bērna kopšanas atvaļinājumā dodas tētis? FOTO (1)

Bija vai nebija ūdeņos pie Stokholmas Krievijas zemūdene? (1)

Par seksu ar 12 000 prostitūtām arestēts 64 gadus vecs skolas direktors

Ilvess: NATO spēkiem Igaunijā vajadzētu atrasties pastāvīgi (3)

Intervijas

Kā ietaupīt laiku un naudu, iegādājoties mājokli (3)

Kristīne Kilupa ir nekustamo īpašumu aģente vienā no lielākajiem šīs jomas uzņēmumiem Latvijā. To, kā nepakļaut riskam darījuma drošību un ietaupīt laiku, mēģinot atrast mājokli, uzzinājām sarunā.

Sieviešu biksīšu mīļotāja atklāsme (9)

Kononovs: DP nodarbojas ar izspiešanu, jumtošanu un atbalsta kontrabandu  (19)

Seko puaro.lv aktualitātēm

x

Ienāc jaunajā Puaro.lv!

Puaro.lv