Raksts no Puaro.lv

Svētdiena, 15. aprīlis (2012) 09:50

Stājas spēkā precizējumi noteikumos par klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanu

No šodienas stājas spēkā grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā un Veterinārmedicīnas likumā, ar kuriem precizēti normatīvie akti klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas jomā.

Grozījumi neparedz jaunu tiesību normu ieviešanu klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanas jomā. Tie tikai sakārto normatīvos aktus, pārceļot no Veterinārmedicīnas likuma uz Dzīvnieku aizsardzības likumu normas, kas saistītas ar dzīvnieku aizsardzību, un izslēdzot šīs normas no Veterinārmedicīnas likuma.

Līdz šim klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas jomu reglamentēja gan Dzīvnieku aizsardzības likums, gan Veterinārmedicīnas likums, kas noteica Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumus klaiņojošu suņu un kaķu ķērāju apmācības jomā un deva pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt klaiņojošu suņu un kaķu ķērāju apmācības kārtību. Tāpēc bija nepieciešams sakārtot minētos likumus un visus jautājumus, kas skar klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas jomu, noteikt Dzīvnieku aizsardzības likumā, teikts likumprojektu anotācijā.

Grozījumi nosaka Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumus klaiņojošu suņu un kaķu ķērāju apmācības jomā.
Tāpat ar grozījumiem precizē pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus izmēģinājumu dzīvnieku aizsardzības jomā, nosakot izmēģinājumu dzīvnieku audzētāju, piegādātāju un lietotāju reģistrācijas un tās anulēšanas kārtību, prasības izmēģinājumu dzīvnieku audzētājiem, piegādātājiem un lietotājiem, atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību atbildīgajai personai, kas veic procedūras, atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību izmēģinājumu dzīvnieku izmantošanai procedūrās, prasības izmēģinājumu dzīvnieku iegūšanai, apzīmēšanai, audzēšanai, turēšanai, piegādei, izmantošanai un nogalināšanai un to labturības prasības, pārskatu iesniegšanas kārtību par procedūrās izmantotajiem dzīvniekiem, dzīvnieku sarakstu, par savvaļā sagūstīto dzīvnieku, klaiņojošu un mājas (istabas) dzīvnieku, primātu, kas nav cilvēkveidīgie primāti, un apdraudēto dzīvnieku sugu izmantošanu procedūrās.

Grozījumi precizē pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus dzīvnieku pārvadāšanas jomā, nosakot to pārvadāšanas kārtību un labturības prasības dzīvnieku pārvadāšanai transportlīdzekļos, kā arī dzīvnieku pārvadātāja un transportlīdzekļu reģistrācijas kārtību.
Grozījumi arī precizē pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas jomā, nosakot izķeršanas prasības, ķērāja pienākumus, apmācības programmu, apmācības un reģistrācijas kārtību, samaksu par dzīvnieku ķērāja apmācību un apliecības izgatavošanu un izsniegšanu, kā arī dzīvnieku ķērāja apliecības izsniegšanas un anulēšanas kārtību.

LETA