Raksts no Puaro.lv

22. septembris (2012) 20:21

Restaurēts piemineklis represētajiem Krievijā

Ir pabeigti restaurācijas darbi represēto latviešu piemineklim "Dzimtenei" Intas pilsētā Komi Republikā, kas atrodas represēto atdusas vietā Intas Austrumu kapsētā.

Kā rasksta portāls nra.lv, piemineklis ir celts 1956.gadā, tā autors ir represētais latviešu tēlnieks Eduards Sidrabs. Piemineklī atveidotais sievietes tēls latviešu tautas tērpā ilgus gadus ir bijis pret latviešu tautu vērsto represijas upuru piemiņas simbols.

Piemineklis ir īpaši vērtīgs ar to, ka tas ir veidots laikā, kad turpinājās komunistiskā režīma represijas pret daudzu tautu pārstāvjiem. Tas ir pirmais piemineklis, kas PSRS teritorijā ir uzcelts, lai iemūžinātu komunistiskā režīma represiju nevainīgo upuru piemiņu.

Intas piemineklis ir viens no objektiem, ar kuru tiek uzsāktas Latvijas aktivitātes latviešu represēto piemiņas vietu apzināšanā un saglabāšanā Krievijas Federācijā saskaņā ar 2008.gadā noslēgto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas starpvalstu vienošanos par kapu statusu. Šī vienošanās paredz abu pušu kara un represiju upuru piemiņas saglabāšanu un piemiņas vietu iekārtošanu abās valstīs.

2012.gada vasaras sezonā Brāļu kapu komiteja noorganizēja pieminekļa remonta un restaurācijas darbus, nosūtot uz Intas pilsētu kvalificētu tēlnieku, restaurācijas vecmeistaru Genādiju Stepanovu. Apsekojot pieminekli uz vietas, tika konstatēts, ka tā tehniskais stāvoklis ir būtiski pasliktinājies un ir radušās dziļas, caurejošas plaisas. Ievērojot konstatēto pieminekļa tehnisko stāvokli pirms restaurācijas, jāsecina, ka remonta un restaurācijas darbi ir veikti pēdējā brīdī pirms reāla apdraudējuma tā turpmākai eksistencei. Profesionāli veiktā restaurācija nodrošinās pieminekļa ilglaicīgu tālāko pastāvēšanu.

Restaurācijas darbi ir veikti par līdzekļiem, ko Ministru kabinets 14,5 tūkstošus latu apmērā šim mērķim ir piešķīris Aizsardzības ministrijai.
Piemineklim "Dzimtenei" ir simboliska nozīme Latvijas represēto pilsoņu piemiņas iemūžināšanā un saglabāšanā. Šobrīd tas ir kļuvis arī par pirmo objektu starpvalstu vienošanās sekmīgas izpildes uzsākšanā.

Brāļu kapu komiteja uzsver īpaši labo sadarbību ar Intas pilsētas administrāciju, kas apliecina, ka represēto nevainīgo cilvēku piemiņas saglabāšana ir vienlīdz nozīmīga kā Latvijā, tā arī Krievijā.

Brāļu kapu komiteja labprāt vēlētos ierosināt pieminekļa iekļaušanu UNESCO kultūrvēsturiskā mantojuma objektu sarakstā. Taču tas ir jādara abām valstīm kopā. Tas būtu vēl viens sadarbības solis, kas parādītu Latvijas un Krievijas izpratni nevainīgi represēto piemiņas saglabāšanā.

nra.lv