Sestdiena, 2021. gada 16. janvāris

Lida, Lidija

5. augusts (2012) 10:44

Instrumentu mūziķis Jānis Šipkēvics novērš ugunsgrēku pensionāru pirtiņā (8)

Kristaps Bergs,Puaro.lv

Nedēļas nogale adrenalīna pilna sākusies grupas  „Instrumenti” solistam Jānim Šipkēvicam. Pateicoties mūziķa zināšanām un operativitātei, no liesmām glābta kāda pensionāriem piederoša lauku pirtiņa.

Piektdienas vakarā Šipkēvics savā sociālā tīkla twitter.com profilā publicējis baisu attēlu un pamācības no Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas mājas lapas par to, kā rīkoties, ja izcēlies ugunsgrēks, lai izglābtu ne tikai sevi, bet arī degošo īpašumu.

No notikuma vietas


„Vakar īstajā brīdī ceļmalā samanījām kūpošu mājiņu, kas šķita aizdomīga. Izrādījās, ka tur tantītei un onkulītim aizdegusies pirtiņa,” raksta mūziķis. „Valdīja liels apjukums, spaiņi, lupatas, ūdens un šīfera šķembas pa gaisu. Sasaucām ugunsdzēsējus.”

Pateicoties mūziķa operatīvajai rīcībai un ugunsdzēsēju prasmei, nelaime novērsta, tomēr Šipkēvics aicina ikvienu būt uzmanīgiem "Atcerieties, ka ugunsdzēsējus NEKAVĒJOTIES izsaukt ir ĻOTI būtiski, jo pirmās 10 minūtes ir vissvarīgākās - tad uguns izplatīšanās ir divreiz lēnāka. Dzīvē gadās dažādi. Tādēļ atliciniet 5 minūtes, lai izlasītu šo," rosina dziedātājs, publicējot linku ar šīm norādēm:


RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ


Par pamanīto ugunsgrēku nekavējoties paziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 01 vai 112 !
Svarīgi ir izsaukt ugunsdzēsējus uzreiz pēc ugunsgrēka pamanīšanas, lai ugunsdzēsēju komanda ierastos ugunsgrēka vietā pirmajās 10 minūtēs.

Pirmās desmit minūtes (ugunsgrēka sākumfāze) ir vissvarīgākās, jo ugunsgrēka izplatīšanās šajās pirmajās desmit minūtēs ir divreiz lēnāka nekā ugunsgrēka pamatfāzē. Tā, vienkārši sakot, sākuma fāzē deg atsevišķas mēbeles un iekārtas, bet pamatfāzē liesmas ir pārņēmušas telpu pilnībā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dispečeram jāsniedz sekojoša informācija:
• objekta adrese (jānosauc pilna adrese un pilsētas nosaukums);
• nosaukums (piemēram, dzīvojamā māja);
• ugunsgrēka izcelšanās vieta (kas deg, kurā stāvā un kādā telpā);
• vai ēkā ir palikuši cilvēki, vai ir cietušie;
• savs uzvārds un tālruņa numurs.

Klausuli pirmais noliek Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dispečers!

Tas ir nepieciešams tādēļ, ka dispečerim var būt nepieciešama papildus informācija. Ugunsdzēsības dienests jāizsauc arī gadījumos, kad ugunsgrēks ir nodzēsts pašu spēkiem, jo uguns var palikt nepamanīta slēptās vietās (koka starpsienās, zem grīdas, aiz piekārtajiem griestiem, ventilācijas vados un komunikāciju šahtās) un pēc zināma laika ugunsgrēks var izcelties atkārtoti vēl lielākos apmēros. Tādēļ ugunsgrēka vieta jāapskata ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem.

Ugunsdzēsības dienesta sagaidīšana

Pēc ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas, jānodrošina ugunsdzēsības dienesta apakšvienību sagaidīšana. Sagaidītājs iziet uz ielas pie izsaukumā norādītās adreses. Sagaidījis ugunsdzēsības dienestu, sagaidītājs paziņo ugunsgrēka dzēšanas darbu vadītājam:
• kas deg (kādas telpas un kurā stāvā) un kādā virzienā uguns izplatās;
• norāda visīsāko ceļu līdz ugunsgrēka perēklim un cietušajiem;
• parāda tuvākās ūdens ņemšanas vietas;
• pastāsta, vai degošajās telpās un to tuvumā atrodas cilvēki;
• pastāsta, kur glabājas vērtīgas mantas vai iekārtas, kuras jāevakuē pirmās.

Ugunsgrēka dzēšana pirms ugunsdzēsības dienesta ierašanās.
Pirms ugunsdzēsības dienesta ierašanās ir jāuzsāk ugunsgrēka dzēšanas darbi, izmantojot pieejamos cilvēku resursus un esošos ugunsdzēsības līdzekļus, ja ugunsgrēka dzēšana nerada draudus cilvēku dzīvībai.

Ugunsdzēsības aparātus iedarbina atbilstoši instrukcijai, kas atrodas uz ugunsdzēsības aparāta korpusa:
• izvilkt ugunsdzēsības aparāta sprosttapu;
• virzīt uzgali uz degošo objektu;
• atvērt noslēdzošo ventili ar palaišanas rokturi.

Zem sprieguma esošās elektroiekārtas aizliegts dzēst ar ūdens-putu un gaisa-putu ugunsdzēsības aparātiem.

Veicot dzēšanas darbus, jācenšas neizraisīt caurvēju un spēcīgu gaisa pieplūdi telpā, kurā ugunsgrēks izcēlies, jo caurvējā ugunsgrēka vietai tiks pievadīts skābeklis, kas veicinās degšanu. Jāierobežo logu un durvju atvēršana. Nevēlama ir logu izsišana, jo, izsitot logu, to vairs nevar aizvērt, kas savukārt rada skābekļa pieplūdi ugunsgrēka perēklim.

Ja ir apdraudētas cilvēku dzīvības, nekavējoties jāorganizē viņu glābšana, izmantojot šim nolūkam visus spēkus un līdzekļus.
Evakuācijas kārtību nosaka atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas. Vispirms cilvēki jāevakuē no telpām, kurās ugunsgrēkā cilvēku dzīvība ir visvairāk apdraudēta, kā arī no augstākajiem stāviem.

Ja kāpņu telpas ir pieplūdušas ar dūmiem, tajās ātri jāatver logi, lai izvēdinātu no dūmiem. Durvis uz telpām, no kurām dūmi izplūst uz citām telpām, blīvi jāaizver.

Ja iekšējās kāpnes ir liesmu pārņemtas, vai, ja tās ir stipri piedūmotas, jāorganizē cilvēku evakuācija caur logiem un balkoniem ar ugunsdzēsības un glābšanas kāpņu, pieslienamo un ugunsdzēsības izbīdāmo kāpņu palīdzību, kā arī, izmantojot glābšanās lūkas.

Nokāpjot pa pieslienamajām kāpnēm, rokas jātur uz pakāpieniem, aptverot tos ar visu plaukstu. Lai izvairītos no galvas reiboņa, jāskatās tieši uz priekšu. Visos gadījumos, kad cilvēku glābšanu veic caur logiem, lodžijām vai balkoniem, visas durvis un neizmantojamie logi attiecīgajā telpā jāaizver, lai novērstu degšanu veicinošu velkmi un neļautu dūmiem izplatīties uz citām telpām.

Ja uz jūsu lodžijas nav izbūvēta lūka, jāpārliecinās, vai tā nav uz kaimiņu lodžijas. Daudzstāvu ēkās starpsienā, kura atdala kaimiņu lodžiju no jūsu lodžijas ir jābūt durvju ailei, pa kuru jūs varat nokļūt uz kaimiņa lodžijas.

Ja ir iespēja droši nokļūt uz kaimiņa lodžijas, tad to var darīt, un, gadījumos, kad no jūsu dzīvokļa uz lodžiju izplatās liesmas un dūmi, varat pieņemt lēmumu izsit kaimiņu logus un iekļūt kaimiņa dzīvoklī, kur būs daudz drošāk.

Veicot cilvēku glābšanu vai pašam glābjoties no liesmu pārņemtas vai stipri piedūmotas telpas, jāpārvietojas rāpus, turot galvu pēc iespējas tuvāk grīdai, jo tuvāk pie grīdas dūmu ir mazāk un temperatūra zemāka.

Pārvietojoties piedūmotā telpā mute un deguns jāizsedz ar samitrinātu auduma lupatiņu.

Pārvietojoties piedūmotā ēkā vai telpā jāvirzās, taustoties ar plaukstas virspusi gar sienu, lai nezaudētu orientāciju un neapmaldītos tumšajās un dūmu piepildītajās telpās.

Visus evakuētos cilvēkus sapulcina vienā vietā. Ziemas laikā evakuāciju veic uz blakus esošo ēku, bet vasarā evakuētos cilvēkus evakuē pagalmā drošā attālumā no ēkas.

Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kad esat palicis ēkā:
Ja sataustāt durvis un jūtat, ka tās ir karstas, neveriet tās vaļā. Tas var nozīmēt, ka uguns plosās telpā tieši aiz durvīm. Atverot durvis, liesmas momentā iekļūs telpā, kurā jūs atrodaties. Aizvērtas durvis var kalpot par drošu aizsegu no uguns un var pasargāt jūs, kamēr ierodas palīdzība.

Ja durvis ir karstas, iespēju robežās aizbāziet spraugas. Šim nolūkam vislabāk kalpos viss, kas pa rokai, piemēram, mitri dvieļi, samitrināti aizkari, vai cits materiāls.

Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpojiet uz logu. Mazliet atveriet to. Atverot logu pilnīgi, jūs radīsit papildus caurvēju, kas veicinās dūmu pieplūdumu telpā.

Turieties zemu pie loga. Tas ļaus jums elpot svaigu gaisu no ārpuses un izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu.
Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet stiklu. Taču šādā gadījumā dūmi var iekļūt telpā arī no ēkas ārpuses. Turklāt, ja logs būs izsists, jums vairs nebūs iespēju to aiztaisīt.

Ja atrodaties pirmajā stāvā un varat pa logu izkļūt drošībā - dariet to. Ja atrodaties augstāk par pirmo stāvu, pēc iespējas ilgāk atturieties no lēmuma izlēkt, lai neiegūtu traumas, lecot no bīstama augstuma.

Ja nevarat izkļūt no telpas, mēģiniet radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur jūs atrodaties. To vislabāk darīt, sitot kopā dažādus priekšmetus, nevis kliedzot, jo ir svarīgi taupīt elpu. Arī vicinot pa logu dvieli vai aizkaru, jūs pievērsīsit uzmanību savai atrašanās vietai.

Ja telpas durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un palūkojieties, vai ārpusē nav dūmu un uguns. Kad atstājat telpu, aizveriet durvis, tas mazinās uguns izplatību un aizsargās jūsu īpašumu un dzīvību.

Ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu mitru materiālu, lai ar karsto gāzu maisījumu neapdedzinātu elpošanas ceļus.
Ja jums aizdegas drēbes, nekrītiet panikā un neviciniet rokas, jo tas tikai veicinās liesmu izplatīšanos. Šādā gadījumā apstājieties, nogulieties uz zemes, sāciet vārtīties uz priekšu un atpakaļ. Ja pie rokas ir sega (galējās nepieciešamības gadījumā - mētelis) aptiniet to sev apkārt, tas palīdzēs noslāpēt liesmas.

Ja ieraugāt, ka kādam citam ir aizdegušās drēbes, nepieņemiet par pašsaprotamu, ka viņš zina kā rīkoties. Vispirms paziņojiet, ka viņam deg drēbes, tad nogrūdiet viņu pie zemes un ripiniet uz priekšu un atpakaļ, kamēr liesmas apdziest. Rīkojieties ātri. Liesmu slāpēšanai var noderēt sega, jūsu žakete vai kāds cits apģērba gabals.

Neuzkavējieties kāpņu telpās un gaiteņos, domājot, ko darīt. Palīdziet blakus esošo dzīvokļu iemītniekiem, ja tie cīnās ar uguni. Ja palīdzība nav vajadzīga, dodieties uz ēkas izeju.

Ja ir iespēja, apģērbieties, jo nevar zināt, cik ilgi būs jāatrodas uz ielas.
Neejiet atpakaļ ēkā, kamēr ugunsdzēsēji to nav atļāvuši.

Galvenie tālruņu numuri, kuri izmantojami ugunsgrēka gadījumā:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 01 vai 112
Policija 02
Pašvaldības policija (noskaidrojiet un pierakstiet)
Ātrā medicīniskā palīdzība 03
Gāzes saimniecības avārijas dienests 8000404
Elektrotīkli (noskaidrojiet un pierakstiet)

Kā uzlabot ugunsdrošības stāvoklī jūsu mājās:
1. Uzstādīt telpās dūmu detektorus vai automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu;
2. Iegādāties ugunsdzēsības aparātu, vēlams pulvera vai ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu ar tilpumu vismaz 6 kg.
3. Aizslēdzot durvis, vienmēr atstāt atslēgu slēdzenē vai durvju tuvumā, viegli pieejamā vietā;
4. Neatstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroietaises (el. sildītāji, el. tējkannas, tosteri, televizori, datortehnika u.c.)
5. Pārbaudīt mājokļa elektroinstalācijas kvalitāti;
6. Jāpārliecinās, vai degt spējīgi materiāli vai aerosola baloniņi
nav novietoti tuvāk par 0,5 m no gaismas ķermeņiem;
7. Jāpārliecinās, vai nama apsaimniekotājs ir veicis ventilācijas kanālu un dūmkanālu tīrīšanas darbus;
8. Jāpārliecinās, vai elektrotīklu aizsardzības ierīcēs (drošinātājos) netiek lietoti paštaisīti ielikņi (stieplītes);
9. Vietās, kur grīdu (pārsegumu) šķērso apkures, gāzes vada, vai ūdensvada u.c. caurules, spraugas jānoblīvē ar dūmu necaurlaidīgiem materiāliem (silikons, akrils u.tml.), jo apakšējā stāva ugunsgrēka gadījumā jūsu dzīvoklī caur šīm spraugām ieplūdīs dūmgāzes;
10. Nesmēķēt gultā, it sevišķi alkohola reibumā;
11. Svarīgi ir arī neatstāt savas atvases bez uzraudzības!

Sargājiet sevi un savus tuvākos!!!

Pievienot komentāru

Piedalies diskusijā un ievēro Lietošanas noteikumus.

2000

Mainīt komentāru secību

>>Kidd

2012-08-05 17:45:17

Ziņot

Pretīgi. Tu vispār pats saprati,ko gribēji visiem pavēstīt? Un kādam vajadzēja būt virsrakstam? :))

migla

2012-08-05 13:46:09

Ziņot

nevajag ironizēt, tas ir atzīstami, ka jaunais cilvēks neapjuka un saprātīgi rīkojās. man ir daudz gadu un sagadījies tā, ka arī ugunsgrēkus daudzus esmu pieredzējusi. nevaru apgalvot, ka visi normāli rīkojas šādos gadījumos. bet jaunajam cilvēkam - Paldies un labu veselību!

zex

2012-08-05 13:33:55

Ziņot

Šņabot pirtiņā nV VĒLAMS

Kidd

2012-08-05 12:33:21

Ziņot

taa nav nekaada zhults izgaashana, bet vienkaarshi lai rakstu autori netaisa sensacionaalus virsrakstus un nepuush no mushas ziloni...un ja tu Macarena nezini ka jasauc ugunsdzeeseeji kad deg maaja, tad taa ir tava vecaaku vaina..un tev maza dziives pieredze...bet muuslaikos jau nav par ko briiniities, cilveeki vairs neko nemaak, tik pie datoriem seedeet... un cik labi buutu ja viss notiktu kaa instrukcijaas rakstiits..

Macarena

2012-08-05 12:14:25

Ziņot

Protams, latviešu garā - izgāzt žurlti uz jebkuru, kurš paveicis kaut ko labu. Come on! Jā, tas tiešām nav varoņdarbs, bet prātīgs cilvēks vienkārši dalās savā pieredzē, lai arī citi nākamreiz nepieciešamības gadījumā zinātu, kā rīkoties! Paldies, Jāni, šajā instrukcijā bija daudz tāda, ko līdz šim nezināju.

Kidd

2012-08-05 11:45:32

Ziņot

nu baigais varonis...reaali taadu gadiijumu ir bezmaz vai katru dienu, tikai par tiem redz neraksta...bet kad skatuves zvaigzne izsaudz ugunsdzeeseejus, pashu elementaaraako lietu, tad tas tiek pasniegts kaa varonjdarbs...saprastu ja vinjsh buutu skreejis iekshaa degoshaa maajaa un izvilcis ara kaadu cilveeki...bet logjiski, tam vinji ir par miikstu..

Vārds

2012-08-05 11:03:07

Ziņot

100% večuki nepazinājās, kāda zvaigzne izglābusi pirtiņu :)

Vārds

2012-08-05 11:02:32

Ziņot

kurš katrs neiedomāties, ka steidzami jārīkojas. malacis!

Pasaulē

Gardums no Spānijas - tapas (7)

Raksturot to, kas tieši ir tapas, nākas ļoti sarežģīti, jo tās ir pieejamas daudz dažādos veidos. Tomēr ikviens, kurš apmeklējis Spāniju vai kādu no Centrālamerikas valstīm, noteikti būs baudījis kādu no tapu variācijām.

„Es nogalināju Merilinu Monro,” pirms nāves atzinies bijušais CIP aģents? (1)

Hodorkovskis: Putins uzsāka karu, lai attaisnotu neveiksmīgo ekonomisko politiku (3)

Kas notiek, ja bērna kopšanas atvaļinājumā dodas tētis? FOTO (1)

Bija vai nebija ūdeņos pie Stokholmas Krievijas zemūdene? (1)

Par seksu ar 12 000 prostitūtām arestēts 64 gadus vecs skolas direktors

Ilvess: NATO spēkiem Igaunijā vajadzētu atrasties pastāvīgi (3)

Interesanti

Kaut kas neredzēts! Labradors - futbola fans VIDEO (7) 

Suns no sirds priecājas par Portugāles valstsvienības iesistiem vārtiem.

Viņi piepeši ieraudzīja, ka smiltīs kaut kas kustas. Viens pēc otra parādījās... (2)

Pavisam parasti, tomēr bīstami augļi un dārzeņi (2)

Lūk, kādi "tusiņi" jārīko saviem četrkājainajiem mīluļiem! VIDEO (2) 

Iespaidīgi! Cilvēka un krokodila maigā draudzība (1) 

Neticami! Kā viņš to visu tur dabūja iekšā?! VIDEO (1) 

Smieklīgi: šie suņi ir aizmirsuši, kas viņi ir VIDEO

Igors Popovs: Dzīves sparu smeļos darbā un ceļojumos (1) 

Ar laba garastāvokļa un lieliska izskata recepti dalās slavenību frizieris un stilists Igors Popovs.

Gada modes dizainere Inese Ozola: Mani visvairāk iedvesmo nodošanas termiņš! (1)

Oskars Melbārdis: Dažkārt kārojas siļķmaizīti, bet sezonas laikā to nedrīkst (2)

Seko puaro.lv aktualitātēm

x

Ienāc jaunajā Puaro.lv!

Puaro.lv